Tiroid bezi hastalıklarında ameliyat gerektiren 4 niçin

Tiroid bezi vücudumuzda tiroid hormonunun sentezinden görevli organdır. Sentezlediği tiroid hormonu; vücudumuzdaki organ ve sistemlerin birbirleri ile uyum içinde çalışmasını sağlar. Tiroid bezinin cerrahi gerektiren birçok değişik hastalığı bulunduğunu söyleyen Endokrin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Dural sıklığı gittikçe artan tiroid kanseri ile ilgili informasyon verdi.
1. Tiroid kanserleri (Papiller, foliküler, medüller, azca diferansiye ve anaplastik kanserler)
2. Biyopside kanser öncülü olabilecek tüm şüpheli nodüller
3. Nodüler tiroid hastalıkları; soliter nodül yada multinodüler guatr (Bası emareleri, yutkunma güçlüğü yada nefes darlığı, fizyolojik kusur, göğüs boşluğuna ilerleme benzer biçimde bulguları olan hastalar yada herhangi bir bulgu olmaksızın 4 santimden daha büyük nodüller) 4. Medikal tedavi ile denetim edilemeyen aşırı hormon üretimi (Hipertiroidi) ile seyreden hastalıklar (Toksik adenom, toksik multinodüler guatr, basedow graves hastalığı)
BAŞARILI BİR TRİOİD CERRAHİSİ İÇİN OLMAZSA OLMAZLAR
Hastalığa sebep olan dokunun tüm olarak çıkarılması, ses fonksiyonunu elde eden sinirlerin (rekürren sinir) zarar görmemesi, paratiroid bezler başta olmak suretiyle tiroid bezinin çevresinde yer edinen yapıların zarar görmemesi, kafi kanama kontrolü yapılması ve iyi kozmetik sonuçlar elde edilmesi gerekir. Ek olarak ameliyatı gerçekleştiren cerrah, ameliyat ekibi ve kurumun deneyimi de oldukca önemlidir.
HANGİ TİP CERRAHİLER UYGULANIR? LOBEKTOMİ VE İSTMEKTOMİ:
Tiroid bezinde tek bir alanda patoloji var ve selim ya da düşük riskli ise uygulanan bir yöntemdir, tiroid bezinin yarısı çıkarılır.
TOTALE YAKIN TİROİDEKTOMİ: Tiroid bezi geride 1 gr’dan azca tiroid dokusu duracak şekilde çıkarılır.
TOTAL TİROİDEKTOMİ: Tiroid bezinin geride asla doku kalmayacak şekilde tamamen çıkarılmasıdır. Bu yöntemler klasik olarak açık cerrahi ile yada izsiz olarak endoskopik/robotik olarak gerçekleştirilebilir.
3 SANTİMLİK KESİYLE CERRAHİ
Boyun bölgesine meydana getirilen 3 santimlik kesi ile cilt, cilt altı yağ ve kas dokular geçilerek tiroid bezine ulaşılır. Tiroid bezinin kanlanmasını elde eden atar ve toplardamarlar bağlanarak, klips kullanarak yada enerji cihazları ile yakılarak kesilir. Tiroid bezi cidarı yırtılmayacak şekilde tutulur, etrafındaki dokular bilhassa rekürren sinir ve paratiroid bezleri göz ile görülüp korunacak şekilde bez üstündeki damar yada bağ dokular bağlanarak, klipsler kullanarak yada enerji aleti ile yakılıp kesilerek çıkarılır. Kanama kontrolü yapılır, tiroid bezinin çıkarıldığı alana rezervuarlı hortum doldurularak katlar cilde kadar sırayla kapatılır, cilt güzel duyu olarak dikilerek ameliyat sonlandırılır.
SİNİR MONİTÖRİZASYONU NEDİR?
Ameliyat esnasında ses fonksiyonunu elde eden rekürren sinirler ve gene ses fonksiyonunda önemi olan öteki sinirlerin korunmasına destek olan bir aygıttır. Bu sistemde hastanın entübe edilmesi için kullanılan tüpe elektrodlar bağlanır, ameliyatın belli aşamalarında sinir olduğu kabul edilen yapılara elektriksel uyarı verilir, bu ikazlar entübasyon tüpündeki elektrodlar ile bir ekrana iletilir, görsel ve sesli uyarı ile sinirlerin bütünlüğü ve işlevselliği tam olarak değerlendirilebilir. Bu hızla gelişen teknolojinin kullanıma girmesi ile geçici ses kısıklığı oranlarında ciddi bir düşüş olmuş, kalıcı ses kısıklığı ihtimali de en aza indirilmiştir.

Son Dakika Haberler